تغییر زمان بازی تراکتور و استقلال در هفته نهم باعث شد تا آبی پوشان با تأخیری حدودا دو ساعته به پرواز تبریز - تهران برسند و این دیرکرد عامل درگیری برخی از مسافران هواپیما با آن ها شد.