هنگام اکران فیلم های سینمایی ایرانی گاهی اوقات مسائلی به چشم می خورند که در شان سینمای ایران نیستند.