ویدئویی که توسط دوربین مدار بسته تهیه شده است، نشان می‌دهد پس از ورود معلم به داخل کلاس این دانش آموز با چکشی که در دست دارد، از پشت سر به او حمله‌ور شده و چند ضربه را به سر او وارد می‌کند. در این ویدئو مشاهده می‌شود با وجود آنکه معلم پس از اولین ضربه نقش بر زمین می‌شود اما این دانش آموز بصورت پیاپی چند ضربه دیگر با این جسم آهنی به سر او وارد می‌کند. این اتفاق در مقابل چشمان وحشت زده همکلاسی‌های این دانش آموز رخ داد. هنوز از سرنوشت دقیق این معلم گزارشی منتشر نشده است.