دستگیری روح الله زم توسط دستگاه های اطلاعاتی امنیتی ایران شوک بزرگی به دشمنان وارد کرده است.

روح الله زم