یکم آبان سالگرد شهادت شهید سیدعلی اقبالی دوگاهه.

شهید