فارس ویدئویی منتشر کردند از مکالمه تلفنی علیرضا نوری زاده و شیرین نجفی در یک شبکه ماهواره‌ای که شباهت زیادی به یک بازجویی دارد و نوری زاده سعی می‌کند از ادمین دوم «آمدنیوز» که این روز‌ها فراری است بپرسد آیا رابطه عاشقانه با روح اله زم داشته است؟

روح الله زم