مهدی ترابی بازیکن تیم پرسپولیس پس از گلزنی به پیکان به طور جالبی شادی کرد. وی بر روی زیرپیراهنش نوشته بود: تنها راه نجات کشور=اطاعت از رهبری

فوتبال