اطلاعات سپاه از بازداشت "روح الله زم" مدیر سایت "آمدنیوز" خبر داد. از همان لحظه دستگیری تا کنون گمانه زنی‌های زیادی درباره دستگیری او بوده است.

سپاه