فوتبال محبوب‌ترین ورزش دنیا و یکی از بزرگترین سرگرمی‌های مردم در سرتاسر کره خاکی است. خیلی وقت‌ها این ورزش جدی‌تر از چیزی می‌شود که قرار بود باشد. مسائل سیاسی، نژادی، اقتصادی و ... بر فوتبال سایه می‌اندازند. اما گاهی فوتبال همیشه آن جدیت را ندارد و می‌تواند لحظات مفرحی را برای تماشاگران و بینندگان فراهم سازد. در این ویدئو پنالتی‌هایی را که ممکن است شما را به خنده بیندازد، تماشا کنید.

فوتبال