حمله مرد مسلح به یک مراسم عروسی در نیوهمشر انگلیس موجب زخمی شدن دو نفر شد. در این حادثه که در ساعت ۱۰ صبح به وقت محلی و در منطقه پِلهام رخ داد این مهاجم مسلح پس از ورود به داخل کلیسای نیوانگلند پنتکوستال اقدام به شلیک به سمت حاضران کرد. دو نفر از مهمانان حاضر در مراسم که یک مرد و یک زن بودند در اثر تیراندازی دچار جراحت شدند که برای مداوا و رسیدگی به بیمارستان منتقل شدند. در لحظه وقوع حادثه عروس و داماد هنوز در کلیسا حاضر نشده بودند.

عروسی