دیوید بکهام اسطوره فوتبال انگلیس در یک برنامه تلویزیونی مقابل جیمی فالن قرار گرفت و در چالش تخم مرغ او شرکت کرد.

مسابقه