حضور بازیکنان تیم ملی ایران در کنار جایگاه بانوان و تشکر از حضور آن ها در ورزشگاه آزادی‌ ؛ مسعود شجاعی نخستین بازیکنی بود که به استقبال این جایگاه رفت

فوتبال