فردی کوهن آلمانی از آبشار هانلن که سومین آبشار بلند دنیا است، پرش آزاد ۸۵۰ پایی خود را انجام می‌دهد. این ویدئو در سال ۲۰۱۶ و در ایالت بریتیش کلمبیا ضبط شده است.

آبشار جاذبه