علی انصاریان در این موزیک ویدیو به صورت واقعی سیگار می کشد . نام این موزیک ویدیو مجرم است

علی انصاریان