سامان گوران با انتشار این ویدیو توهین بسیار زشتی به پرسپولیسی ها کرده است

پرسپولیس