گویا دختر ترامپ در بزنگاه‌های تاریخ حضور داشته / قضیه عباس جدیدی را یادتان هست؟

حضور ایوانکا ترامپ در عکس نشست رهبران گروه ۲۰، کمپین «نه به ایوانکا» را شکل داد و عکس‌های بامزه‌ای که کاربران درست کردند

ترامپ