جشن قهرمانی تیم زنیت روسیه با حضور سردار آزمون

سردار آزمون