خاطره ی بسیار خنده دار احسان خواجه امیری از پاره شدن شلوارش

احسان خواجه امیری