ورزشگاه آزادی قبل از شروع بازی استقلال و السد (قطر)