کنایه ی جالب رضا رشیدپور به پیامک 110 در برنامه ی حالاخورشید 23 دی

رضا رشیدپور