واکنش علی انصاریان به حرف هایش درباره ی گزارشگر افغانی

علی انصاریان