واکنش مودبانه ی مهران مدیری درباره ی انتقاد های مسعود فراستی از او در برنامه

مهران مدیری