برانکو درباره ی شایعات اخیر مبنی بر سرمربی تیم ملی شدنش این چنین توضیح داد که

برانکو