مهران مدیری از برگزاری این موزه در 25 آبان ماه خبر داد.

مهران مدیری