برنامه ی نود از شبکه ی سه سیما هر شب دوشنبه ها پخش می شد که دیروز این برنامه پخش نشد.

عادل فردوسی پور