در روزهای منتهی به اربعین حسینی باران شدیدی در کربلا باریدن گرفته است.

کربلا