فیلمی گرفته شده از نفیسه روشن که از حضور بانوان در ورزشگاه آزادی خوشحال است.

نفیسه روشن