سیل گریبان 4 استان را گرفته که در پی این حادثه 3 نفر جان خود را از دست داده اند

سیل
فرادرس