پرواز شیراز - مسقط امروز دچار نقص فنی شده است ولی خوشبختانه سالم به زمین نشست

هواپیما
فرادرس