آتش سوزی بزرگ و مهیب در انبار کالای مشیریه

آتش سوزی
فرادرس