بهزاد فراهانی و شقایق فراهانی و همسرش در بیست و دومین جشن حافظ/ بهزاد فراهانی جایزه یک عمر فعالیت هنری را در این جشن دریافت کرد