این روز‌ها بیشتر از پیش قدردان لطف و مهر شما عزیزان هستم. در میان گرفتاری‌ها و دغدغه‌های روزمره فضای مجازی سبب شد تا حال خوب و امید به آینده به روز‌های در پیش روی‌ام نفسی تازه ببخشد. که اگر پیوسته عشق و آرزو‌های زیبای شما در قالب پست و استوری و دایرکت به من نمی‌رسید، تلاش‌ها‌یم خالی از مفهوم و معنا می‌شد. از تمام عزیزانی که زاد روزم را تبریک گفتند و مهر فرستادند، بی‌نهایت سپاسگزارم. خدا پناه و همراه شما عزیزان دل من باشد.