به صدا درآمدن زنگ آغاز سال تحصیلی با حضور رییس‌جمهور