در این فیلم که چند روز پیش منتشر شده، فردی پس از ورود به محل نگهداری مار پیتون در سالن خزندگان باغ‌وحش مشهد، خرگوشی را مقابل این مار چهار ونیم متری پرتاب کرده و بدون هراس، از این صحنه دلخراش فیلم تهیه می‌کند. اگرچه شکار خرگوش توسط مار، رفتاری طبیعی است، اما نمایش دادن این رفتار آن هم در انظار عمومی و فضایی که بازدیدکنندگان آن اکثرا خانواده‌ها و کودکان هستند، کاری غیراخلاقی است و همین امر نیز واکنش‌های فراوانی به همراه داشته است.