قربون مردم مهربون و خوش اخلاقمون بشم من
خدا وکیلی ادم کیف میکنه از اینهمه انرژی مثبت
ارادتمند همه شماییم