در ادامه ویدئویی از بهرام رادان و همسرش در رونمایی از فیلم کاپیتان من خواهید دید.