خاطره خنده دار علیرضا بیرانوند از سیلی خوردنش از یک دختر به خاطر تیکه مرتضی پورعلی گنجی