اجرای زیبا و احساسی آهنگ هنوز چشمای تو مرحوم تورج شعبانخانی که این روزها تیتراژ سریال رهایم کن نیز می باشد توسط سینا شعبانخانی در کنسرتش . سینا شعبانخانی برادر زاده ی مرحوم تورج شعبانخانی می باشد .