تیپ با کلاس ژاله علو بازیگر قدیمی در آستانه 96 سالگی اش