. ما در هیچ حال، قلب‌هایمان خالی از غم نخواهد شد، چرا که غم ودیعه‌ای‌ست طبیعی که ما را پاک نگه می‌دارد. انسان‌های بی‌اندوه، به معنای متعالی کلمه، هرگز «انسان» نبوده‌اند و نخواهند بود. از این صافیِ انسان ساز نترس!