دهم خرداد هزار و چهار صد و دو و این هم ثمره پایان ۷ سال !!!!سعی و تلاش بی وقفه از جانب فرزندانمون ( جشن فارغ التحصیلی پسر بزرگم : نیما جان ) . به امید موفقیتهای بیشتر . تبریکی صمیمانه به نیمای عزیز و ممنون از همراهی صمیمانه همسر و پدری مهربان و برادری دلسوز( نوید جان )