عصبانیت رابعه اسکویی که باید 4 صبح از خواب بیدار شود