زیباترین لحظه بخشش یک محکوم به اعدام | مجرم به احترام امام رضا (ع) بخشیده شد در آستانه ولادت امام رضا(ع)، با وساطت خادمان حرم رضوی و رضایت اولیای دم، یک محکوم به قصاص در استان بوشهر به احترام امام رضا(ع) بخشیده شد. لحظه زیبای بخشش را ببینید.