تعریف جدید صداوسیما از باجناق: باجناق مثل تریلی ۱۸ چرخ می‌مونه!