بازیگر نقش سلمان در سریال «نون‌ خ» برنده دربی امروز و حتی زننده گل را به طور دقیق پیش بینی کرد.