این بازی مهیج و بی‌خطر، یک نوع تیوب‌سواری روی آب است