نوروز ۱۴۰۲ در پارسه پایتخت آیینی هخامنشیان و در کاخ تچرا که توسط داریوش کبیر بنیانگذاری شد. کاخ تچرا، تالار آینه یا کاخ ویژه داریوش بزرگ — که نام آن برابر با خانه زمستانی است — از نخستین کاخ‌هایی است که بر روی سکوی تخت جمشید یافته شد. سنگ‌های این کاخ، خاکستری است به‌گونه ای‌که بازتاب آدمی در آن می‌افتاده و از همین رو تازگی‌ها آن را آینه خانه یا تالار آینه هم می‌خواندند. بر روی دیواره‌های پلکان این کاخ نقش‌های گوناگونی دیده می‌شود. از شاهان هخامنشی داریوش بزرگ، خشایارشا و اردشیر سوم سنگ‌نوشته‌هایی در این کاخ به جای مانده‌است. دروازه ملل ،کاخ آپادانا، سرستون منصوب به هما ،کاخ صدستون و کاخ هدیش به همراه نمایی عمومی از دامنه کوه رحمت از جمله عکس‌هاییست که مشاهده میفرمایید.

فرادرس