پارسا پیروزفر واقعا به طناز طباطبایی حمله کرد و به او آسیب زد!

پشت‌صحنه جذاب و تکان‌دهنده "یاغی" در فیلیمو منتشر شد

فرادرس