خداحافظی با سکته قلبی تا سال ۲۰۳۰ ، ربات بسیار ریزی در دست ساخت هست که با ورود آن به جریان خون ، ربات به طور خودکار رگ های گرفته شده را مرتبا باز میکند

فرادرس