ساکنان مناطقی که از زلزله در ترکیه جان سالم به در برده‌اند، خاطرنشان می کنند که اندکی قبل از شروع زمین لرزه‌ها، همه ساعت ها در مجاورت کانون زمین لرزه ناگهان متوقف شده. برخی از کاربران ادعا می کنند که این اتفاق قبلا در جریان زلزله ارزروم ترکیه در سال 1983 رخ داده است.